Տարեկան վիճակագրական հետազոտություն. «Հարկային և մաքսային վարչարարության արդիականացման» Ծրագիր

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Հարկային և մաքսային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

Միգրացիայի և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առաջնային տվյալների հավաքագրում

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Ապր 2024 - Հուլ 2024
Մանրամասն

Միջազգային փորձագետների կողմից մշակված մեթոդաբանության և մեթոդական ուղեցույցի տեղայնացման և վերապատրաստման աջակցության խորհրդատվություն

 • Պատվիրատու: Expertise France
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Ապր 2024 - Մար 2025
Մանրամասն

Հայաստանում ծիրանի, դեղձի, ազնվամորու և ընկույզի արժեշղթաների վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Մար 2024 - Հուլ 2024
Մանրամասն

Վերադարձած միգրանտների հետ հեռախոսային հարցումներ և հարցաթերթի լրացում

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Մար 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում` հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

«Հայաստանում մրգի արտադրության ոլորտի զարգացման» Ավստրիական զարգացման գործակալության դրամաշնորհային ծրագրի վերջնական գնահատման իրականացում` 01.12.2019թ.-30.04.2024թ. Ժամանակահատվածի համար

 • Պատվիրատու: ԱՀԿՄԿ (ICARE)
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

Գնահատման տեխնիկական առաջադրանքների վերջնականացման, գնահատման ենթակա բյուջետային ծրագրերի ընտրության, ինչպես նաև ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունում գնահատման ստորաբաժանման հիմնման օժանդակություն

 • Պատվիրատու: Expertise France
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

Պարենային անվտանգության և խոցելիության գնահատման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՊՀԾ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնվ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

Պետության և պետականության հանրային ընկալումների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնվ 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

Երիտասարդների խոցելիության գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Մար 2024
Մանրամասն

Քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող հանրային ծառայություններ և համայնքների զարգացման նախաձեռնություններ` «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» Ծրագրի շրջանակներում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Նոյ 2025
Մանրամասն

«Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխումների» Ծրագրի վերանայում և վերլուծություն. օգուտներ, ազդեցություն և ապագա բարեփոխումների հեռանկարներ

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Օգս 2024
Մանրամասն

Շահառուների գնահատում «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի և դրա Լրացուցիչ ֆինանսավորման Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Փետ 2024
Մանրամասն

Խորհրդատվական ծառայություններ Համաշխարհային Բանկ Հայաստանի համար` «Մաքսային վարչարարության զարգացման» 2-րդ ծրագրի շրջանակներում

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Հարկային և մաքսային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Փետ 2025
Մանրամասն

«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի ելակետային հետազոտություն, 2023

 • Պատվիրատու: DAI
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Դեկ 2023
Մանրամասն

«Ներդաշնակեցված մոտեցում դրամական փոխանցումների նկատմամբ» մակրոգնահատում Հայաստանում

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Ֆինանսներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Օգս 2023 - Հոկ 2023
Մանրամասն

Պետական հատվածի արդիականացման IV Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2023 - Մար 2028
Մանրամասն

«Դեպի ներառական Հայաստան» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: Ագաթ ՀԿ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2023 - Օգս 2023
Մանրամասն

Գյուղատնտեսության մրցունակությունը Հայաստանում. գյուղացիական տնտեսությունների և արժեշղթաների աջակցության մեխանիզմների բարելավում

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Մայ 2023 - Հնս 2023
Մանրամասն

Հայաստանում ընտանիքի անապահովության գնահատման միջոցների ստուգման հիբրիդային մեթոդի կիրառմամբ հասցեականության որոշման փորձարկման և վավերացման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2023 - Հոկ 2023
Մանրամասն

Շիրակի մարզում միգրանտների հմտությունների, կարողությունների և կարիքների գնահատում, ինչպես նաև աշխատաշուկայի կարիքների գնահատում

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Մար 2023 - Հուլ 2023
Մանրամասն

ԵՄ-ԿԳՆՀ (GAIA) Ծրագրի շրջանակներում ոլորտային շահագրգիռ կողմերի համար գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունների մոդելների վերաբերյալ կարողությունների զարգացման և իրազեկության բարձրացման ծրագրի մշակում և իրականացում

 • Պատվիրատու: ԱԶԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Մար 2023 - Հնս 2023
Մանրամասն

«Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» Ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնվ 2023 - Մար 2023
Մանրամասն

Պատուհան 1 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (III Փուլ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Մար 2023
Մանրամասն

«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի իրականացում

 • Պատվիրատու: DAI
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Նոյ 2026
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընկալման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Փետ 2023
Մանրամասն

Միջազգային այցելուների (զբոսաշրջիկների) հետազոտություն ազգային մակարդակով

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Մայ 2024
Մանրամասն

Պարենային անվտանգության ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՊՀԾ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Ռազմավարական պլանավորում
 • Ժամկետ: Հուլ 2022 - Հոկ 2022
Մանրամասն

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության» ծրագրի ազդեցության վերջնական գնահատում (ներառյալ ԳՖԿ, ՀԳՏՏԶՀ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2022 - Հնվ 2023
Մանրամասն

«Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2022 - Սեպ 2022
Մանրամասն

ՀԳՌԿՄ II ծրագրի վարկառուի իրականացման ավարտի հաշվետվության պատրաստում

 • Պատվիրատու: Էկոնոմիկայի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2022 - Սեպ 2022
Մանրամասն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Արտահերթ ընտրություններ 2021. տեղական դիտորդություն և քաղաքացիների իրավազորում» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2022 - Օգս 2022
Մանրամասն

Պարենային անվտանգության մոնիտորինգի համար տվյալների հավաքագրման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՊՀԾ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2022 - Հնս 2022
Մանրամասն

ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում սահմանագծված 5 տարածքներում ներքևից վերև և մասնակցային պլանավորման գործընթացում բացահայտված մարտահրավերների շրջանակներում մակրո ծրագրային առաջարկների մշակում և դրանց իրականացման համար առկա ռեսուրսների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Տարածքների և համայնքների զարգացում
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Ապր 2022 - Օգս 2022
Մանրամասն

«Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքների դիմակայության ամրապնդում» ծրագրի շահառուների վրա հիմնված հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Ապր 2022 - Հուլ 2022
Մանրամասն

Խաղողի արժեշղթայի ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: Էկոնոմիկայի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Փետ 2022 - Մայ 2022
Մանրամասն

Հարավային և Հյուսիսային Հայաստանում գյուղատնտեսության և հարակից արժեշղթաներում երկակի (դուալ) ՄԿՈՒ-ի խթանման նպատակով գիտելիքների ցանցի (Micro-AKIS) նկարագրություն և ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: Բեռնի կիրառական գիտությունների համալսարան
 • Ոլորտ: Կրթություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2021 - Մայ 2022
Մանրամասն

Պատուհան 2 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (II Փուլ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2021 - Սեպ 2022
Մանրամասն

Հայաստանում քաղաքաշինության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Քաղաքաշինություն, շինարարություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Նոյ 2021 - Դեկ 2021
Մանրամասն

Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում բնակարանային կարիքների, անասնաբուծության, հասարակական օբյեկտների ֆիզիկական վիճակի և հարակից այլ խնդիրների ելակետային գնահատում

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Նոյ 2021 - Հնվ 2022
Մանրամասն

«Դիտորդական կարողությունների զարգացում և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱԺ ընտրությունների օրինավորության խթանում» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Դեկ 2021
Մանրամասն

Հանրային լսումներ 18 խոշորացվող համայնքներում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Նոյ 2021
Մանրամասն

ՀՀ Ազգային ժողովի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Դեկ 2021
Մանրամասն

Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ Արմավիրի և Արարատի մարզերի բնակչության շրջանում հանրային լսումների անցկացում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Սեպ 2021 - Սեպ 2021
Մանրամասն

EU4Environment. «Կանաչ համայնք` դիմակայուն ապագա» Ծրագրի մոնիտորինգ

 • Պատվիրատու: Էյ Թի Փի ԲՀ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Օգս 2021 - Փետ 2024
Մանրամասն

Հայաստանի 3 հյուսիսային մարզերի (Տավուշ, Լոռի և Շիրակ) գյուղատնտեսական քաղաքականության բարելավում և զարգացման ռազմավարության մշակում

 • Պատվիրատու: ԱԶԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ռազմավարական պլանավորում
 • Ժամկետ: Հուլ 2021 - Մար 2022
Մանրամասն

Հայաստանի ընտրված մարզերում «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2021 - Դեկ 2024
Մանրամասն

Կայուն գյուղատնտեսական գործելակերպի վերաբերյալ վերապատրաստողների վերապատրաստում

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Հոկ 2021
Մանրամասն

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում. հարավ-հյուսիս» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Օգս 2021
Մանրամասն

SAY YES ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Սեպ 2021
Մանրամասն

«Հայաստանում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառման նախապատրաստում» ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Հնս 2021
Մանրամասն

«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Կրթություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մար 2021 - Ապր 2021
Մանրամասն

Սյունիքի անասնաշուկայի բիզնես պլանի մշակում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Մար 2021 - Մայ 2021
Մանրամասն

Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Օգս 2021
Մանրամասն

Անհատական բնակարանային շինարարության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Քաղաքաշինություն, շինարարություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Մար 2022
Մանրամասն

«ԵՄ հանուն մշակույթի. Առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Մայ 2021
Մանրամասն

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հետազոտություն (տեղական և արտաքին շուկաներ)

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Դեկ 2020 - Օգս 2021
Մանրամասն

Գենդերային բռնության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2020 - Օգս 2021
Մանրամասն

Պատուհան 2 - Կայուն գյուղատնտեսության ծրագրի (համակցված ֆինանսական պրոդուկտներ) ներքո նախաընտրված շահառուների դասընթացներ

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Նոյ 2020 - Մար 2021
Մանրամասն

Հայաստանում 3-րդ երկրներից միգրանտների` COVID-19-ի հետ կապված խոցելիության վերաբերյալ հետազոտության անցկացում

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հոկ 2020 - Դեկ 2020
Մանրամասն

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի (բիզնես-հայտերի) անկախ գնահատող

 • Պատվիրատու: Էկոնոմիկայի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Հոկ 2020 - Դեկ 2020
Մանրամասն

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի շահառուների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատում

 • Պատվիրատու: ՊԳԿ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Սեպ 2020 - Հոկ 2020
Մանրամասն

Սյունիքի գյուղատնտեսական կենդանիների շուկայի ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: ՇՀԳ (SDC)
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հուլ 2020 - Նոյ 2020
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» (ԱԽՈԵ) ծրագրի շրջանակում «Արտահանողի զարգացման դրամաշնորհների» մրցույթի շրջանակներում ներկայացված ենթածրագրերի (բիզնես-հայտերի) գնահատում

 • Պատվիրատու: ՆԱԿՀ
 • Ոլորտ: ՓՄՁ-ների աջակցություն և զարգացում
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Հուլ 2020 - Օգս 2020
Մանրամասն

Հայաստանում պարենի մատակարարման համակարգի վրա COVID-19-ի հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: ԱԶԳ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Օգս 2020
Մանրամասն

Խոշորացված համայքներում բնակիչների բավարարվածության ելակետային հետազոտություն` տեղական մակարդակում որոշումների ընդունմանը, բյուջետային պլանավորմանը և համայնքային զարգացման գործողություններում նրանց ներգրավվածության աստիճանի գնահատման համար

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Դեկ 2020
Մանրամասն

«ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում» (EU-GAIA) ծրագրի ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱԶԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Սեպ 2020
Մանրամասն

Պատուհան 1-ի շրջանակում մեկնարկային փաթեթների իրականացում

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Հնս 2022
Մանրամասն

Փոքրածավալ գյուղատնտեսության և ագրովերամշակման բիզնես մոդելների մշակում

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Փետ 2020 - Հնս 2020
Մանրամասն

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի (բիզնես-հայտերի) անկախ գնահատող

 • Պատվիրատու: Էկոնոմիկայի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Հնվ 2020 - Մայ 2020
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ շահառուների գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2019 - Հուլ 2020
Մանրամասն

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի իրականացման գործընթացի գնահատման համար տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ՊԳԿ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

«Դպրոցական անտառպետության» հիմնման նախագծի և գործողությունների պլանի մշակում

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Բնապահպանական կրթություն
 • Ծառայություն: Ռազմավարական պլանավորում
 • Ժամկետ: Նոյ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

«Հայկական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ» Ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀԲԸՄ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

Քաղաքացիների շրջանում հանրային ծառայություններում տղամարդկանց և կանանց դերի ընկալման, ինչպես նաև ներառական և սեռազգայուն կառավարման վերաբերյալ համապետական հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Տնտեսական մրցակցություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Օգս 2019 - Դեկ 2019
Մանրամասն

«Ընտանեկան միջավայր և ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» Ծրագիր. Քանակական տվյալների հավաքագրում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հուլ 2019 - Օգս 2019
Մանրամասն

Շիրակի մարզի Ամասիա խոշորացված համայնքում հնդկաձավարի և բարձրարժեք պանիրների արտադրության իրագործելիության հետազոտություն և ոլորտային խորհրդատվություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Իրագործելիության հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հուլ 2019 - Հոկ 2019
Մանրամասն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանում ընտրական գործընթացների նախապատրաստում և մոնիտորինգ. ընտրություններ բոլորի համար» Ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2019 - Օգս 2019
Մանրամասն

«Միլքիզ» ՍՊԸ-ի կողմից անասնապահական համալիրի հիմնման և կաթի արտադրության կազմակերպման ներդրումային ծրագրի մշակում

 • Պատվիրատու: Միլքիզ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Ապր 2019 - Հնս 2019
Մանրամասն

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում հատիկաընդեղենային և բանջարբոստանային մշակաբույսերի արտադրության, բերքահավաքի, պահպանման, վերամշակման խթանման և շուկայի զարգացման իրագործելիության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Իրագործելիության հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Մար 2019 - Մայ 2019
Մանրամասն

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գյուղական տնտեսական զարգացում - նոր տնտեսական հնարավորություններ» Ծրագրի իրականացում

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Մար 2019 - Դեկ 2026
Մանրամասն

«Հայաստանում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառման նախապատրատում» Ծրագրի ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնվ 2019 - Մայ 2019
Մանրամասն

«Ռիվալ» ՍՊԸ-ի կողմից չորացրած մթերքի (մրգային և բանջարեղենային չրերի) արտադրության ընդլայնման բիզնես պլանի մշակում

 • Պատվիրատու: Ռիվալ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Դեկ 2018 - Մայ 2019
Մանրամասն

«Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հրվ. Կովկաս» Ծրագրի փորձնական տարածքներում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կառավարման ծառայություններից բավարարվածության հետազոտություն (2018թ., 2019թ.)

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2018 - Նոյ 2019
Մանրամասն

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հյուսիսում» Ծրագրի (2015-2018) գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն

Հայաստանում կաթի և կաթնամթերքի արժեշղթայի վերլուծություն

 • Պատվիրատու: Bles Dairies
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հոկ 2018 - Մար 2019
Մանրամասն

Հայաստանում անասնակերի արտադրության և կովերի կաթնատվության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Օգս 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն

Մեկ փորձնական ծրագրի գնահատում և ծախս-եկամուտների վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն

Հացաբուլկեղենի արտադրության ձեռնարկությունների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Էքսպերտո
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հնս 2018 - Հուլ 2018
Մանրամասն

SAY YES ծրագրի բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2018 - Օգս 2018
Մանրամասն

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի (բիզնես-հայտերի) անկախ գնահատող

 • Պատվիրատու: ԳԶՀ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Ապր 2018 - Հուլ 2019
Մանրամասն

Ելակետային հետազոտություն «Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համընդհանուր ներառման գործընթացին ընդառաջ» Ծրագրի համար

 • Պատվիրատու: Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ
 • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Փետ 2018 - Մար 2018
Մանրամասն

Ֆինանսավորման փաթեթների մշակում և դրանց տրամադրման նախնական միջոցառումների իրականացում, ֆերմերների իրազեկում մշակված փաթեթների վերաբերյալ և համապատասխան գյուղատնտեսական և ֆինանսական թեմատիկ ուսուցման իրականացում

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Ֆինանսներ
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում, Ֆինանսական պրոդուկտների մշակում
 • Ժամկետ: Դեկ 2017 - Մայ 2018
Մանրամասն

«Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հրվ. Կովկաս» Ծրագրի փորձնական տարածքներում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կառավարման ծառայություններից բավարարվածության հետազոտություն (2017թ.)

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2017 - Հնվ 2018
Մանրամասն

Հետազոտական աշխատանքի իրականացում Հայաստանում սեռով պայմանավորված բռնության և պտղի սեռի ընտրության վերաբերյալ

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Նոյ 2017 - Հնս 2018
Մանրամասն

Հայաստանում Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընկալման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2017 - Հնվ 2018
Մանրամասն

«Անտառային պտուղներ - Շուկաներ կանանց համար» Ծրագրի վերջնական արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2017 - Մար 2018
Մանրամասն

Հայաստանի Տավուշի մարզի Այրում համայնքում տնկարանային տնտեսության հիմնման և գործարկման իրագործելիության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Իրագործելիության հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հոկ 2017 - Դեկ 2017
Մանրամասն