Անհատական բնակարանային շինարարության հետազոտություն

  • Ոլորտ:Քաղաքաշինություն, շինարարություն
  • Ծառայություններ: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Փետրվարի 19, 2021-Մարտի 15, 2022