«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ» ծրագրի գնահատում

  • Ոլորտ:Կրթություն
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մարտի 22, 2021-Ապրիլի 23, 2021