Պատվիրատու Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպություն
Ընդհանուր արդյունք (2)

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի շահառուների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատում

  • Պատվիրատու: ՊԳԿ
  • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Սեպ 2020 - Հոկ 2020
Մանրամասն

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի իրականացման գործընթացի գնահատման համար տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

  • Պատվիրատու: ՊԳԿ
  • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
  • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Նոյ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն