«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում. հարավ-հյուսիս» ծրագրի գնահատում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայիսի 10, 2021-Օգոստոսի 27, 2021