Պատուհան 2 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (II Փուլ)

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
  • Ժամկետ: Դեկտեմբերի 21, 2021-Սեպտեմբերի 30, 2022