«Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի վերջնական գնահատում

  • Ոլորտ:Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունիսի 03, 2022-Սեպտեմբերի 15, 2022