Խոշորացված համայքներում բնակիչների բավարարվածության ելակետային հետազոտություն` տեղական մակարդակում որոշումների ընդունմանը, բյուջետային պլանավորմանը և համայնքային զարգացման գործողություններում նրանց ներգրավվածության աստիճանի գնահատման համար

  • Ոլորտ:Պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Հունիսի 18, 2020-Դեկտեմբերի 10, 2020