Հանրային լսումներ 18 խոշորացվող համայնքներում

  • Ոլորտ:Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Ուսուցում և իրազեկում
  • Ժամկետ: Հոկտեմբերի 13, 2021-Նոյեմբերի 04, 2021