Ծառայություն Հանրային հարցումներ
Ընդհանուր արդյունք (37)

Տարեկան վիճակագրական հետազոտություն. «Հարկային և մաքսային վարչարարության արդիականացման» Ծրագիր

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Հարկային և մաքսային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

Վերադարձած միգրանտների հետ հեռախոսային հարցումներ և հարցաթերթի լրացում

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Մար 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

Պարենային անվտանգության և խոցելիության գնահատման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՊՀԾ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնվ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

Պետության և պետականության հանրային ընկալումների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնվ 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

Խորհրդատվական ծառայություններ Համաշխարհային Բանկ Հայաստանի համար` «Մաքսային վարչարարության զարգացման» 2-րդ ծրագրի շրջանակներում

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Հարկային և մաքսային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Փետ 2025
Մանրամասն

«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի ելակետային հետազոտություն, 2023

 • Պատվիրատու: DAI
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Դեկ 2023
Մանրամասն

Հայաստանում ընտանիքի անապահովության գնահատման միջոցների ստուգման հիբրիդային մեթոդի կիրառմամբ հասցեականության որոշման փորձարկման և վավերացման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2023 - Հոկ 2023
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընկալման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Փետ 2023
Մանրամասն

Միջազգային այցելուների (զբոսաշրջիկների) հետազոտություն ազգային մակարդակով

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Օգս 2024
Մանրամասն

Պարենային անվտանգության մոնիտորինգի համար տվյալների հավաքագրման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՊՀԾ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2022 - Հնս 2022
Մանրամասն

ՀՀ Ազգային ժողովի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Դեկ 2021
Մանրամասն

Անհատական բնակարանային շինարարության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Քաղաքաշինություն, շինարարություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Մար 2022
Մանրամասն

Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Օգս 2021
Մանրամասն

Գենդերային բռնության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱՎԾ (ՎԿ)
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2020 - Օգս 2021
Մանրամասն

Խոշորացված համայքներում բնակիչների բավարարվածության ելակետային հետազոտություն` տեղական մակարդակում որոշումների ընդունմանը, բյուջետային պլանավորմանը և համայնքային զարգացման գործողություններում նրանց ներգրավվածության աստիճանի գնահատման համար

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Դեկ 2020
Մանրամասն

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի իրականացման գործընթացի գնահատման համար տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ՊԳԿ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

Քաղաքացիների շրջանում հանրային ծառայություններում տղամարդկանց և կանանց դերի ընկալման, ինչպես նաև ներառական և սեռազգայուն կառավարման վերաբերյալ համապետական հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

«Ընտանեկան միջավայր և ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» Ծրագիր. Քանակական տվյալների հավաքագրում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հուլ 2019 - Օգս 2019
Մանրամասն

«Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հրվ. Կովկաս» Ծրագրի փորձնական տարածքներում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կառավարման ծառայություններից բավարարվածության հետազոտություն (2018թ., 2019թ.)

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2018 - Նոյ 2019
Մանրամասն

«Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հրվ. Կովկաս» Ծրագրի փորձնական տարածքներում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կառավարման ծառայություններից բավարարվածության հետազոտություն (2017թ.)

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2017 - Հնվ 2018
Մանրամասն

Հայաստանում Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընկալման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2017 - Հնվ 2018
Մանրամասն

Հայաստանում Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընկալման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Օգս 2015 - Սեպ 2015
Մանրամասն

Կենսաթոշակային համակարգի արդյունքահեն մոնիտորինգի իրականացման տվյալների հավաքման նպատակով կենսաթոշակառուների համապետական հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Քեմոնիքս
 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Մայ 2015 - Օգս 2015
Մանրամասն

Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում հանրային իրազեկվածության վերաբերյալ սոցիալական հարցումներ

 • Պատվիրատու: ԳԾԻԳ
 • Ոլորտ: Սննդամթերքի անվտանգություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2015 - Հուլ 2015
Մանրամասն

Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում վերադարձած միգրանտների և միգրանտներ ունեցող ընտանիքների վերաբերյալ փաստահավաք հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄՄԿ
 • Ոլորտ: Միգրացիա, փախստականներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Փետ 2015 - Ապր 2015
Մանրամասն

FLEG-2 Ծրագրի շահագրգիռ սուբյեկտների իրազեկվածության և ընկալման ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Բնապահպանություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Նոյ 2014 - Դեկ 2016
Մանրամասն

«Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման Ծրագրի» գործողությունների առաջընթացի գնահատման համար մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցիչների մշակման ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Քեմոնիքս
 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում, Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2013 - Փետ 2014
Մանրամասն

Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության ելակետային հետազոտություն եւ այդ ծառայությունների ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ
 • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2013 - Հնվ 2014
Մանրամասն

Մեղրիի տարածաշրջանի համայնքների սոցիալ-տնտեսական ելակետային հետազոտություն: Մեղրիի տարածաշրջանի ֆինանսական շուկայի հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Օգս 2013 - Նոյ 2013
Մանրամասն

Հայաստանում Համաշխարհային Բանկի հաճախորդների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2012 - Հոկ 2012
Մանրամասն

Արեգակ ՈւՎԿ-ի գործունեության մակրոմիջավայրի ուսումնասիրություն, հաճախորդների կարծիքի հետազոտություն, կարիքների և պահանջարկի ուսումնասիրություն, մարքեթինգային գործողությունների առաջարկի փաթեթի մշակում

 • Պատվիրատու: Արեգակ
 • Ոլորտ: Ֆինանսներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հուլ 2012 - Սեպ 2012
Մանրամասն

Հայաստանում ֆինանսական ունակությունների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Ֆինանսական գրագիտություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2011 - Հնս 2012
Մանրամասն

Շիրակի եւ Վայոց Ձորի մարզերում պոտենցիալ վարկառուների ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Սեֆ Ինտերնեյշնլ
 • Ոլորտ: Ֆինանսներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հնս 2011 - Հուլ 2011
Մանրամասն

Օգտագործողների շրջանում հայկական դեղագործական արտադրանքի ընկալման և վերաբերմունքի շուկայական հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Նաթան Ասոշիէյթս
 • Ոլորտ: Դեղագործություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2010 - Փետ 2011
Մանրամասն

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային տեղեկացվածության ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Դելոյթ Քոնսալթինգ
 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Հոկ 2010 - Ապր 2011
Մանրամասն

«Դատաիրավական բարեփոխումներ 2-րդ Ծրագրի» համար հանրային կարծիքի մոնիթորինգ և հարցումների իրականացում

 • Պատվիրատու: Դատաիրավական Բարեփոխումներ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Դատաիրավական համակարգ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում, Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2009 - Ապր 2013
Մանրամասն

Հայկական դեղագործական արտադրանքի սպառողների տեղեկացվածության, վերաբերմունքի եւ ընկալումների հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Նաթան Ասոշիէյթս
 • Ոլորտ: Դեղագործություն
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Ապր 2008 - Հուլ 2008
Մանրամասն