ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Արտահերթ ընտրություններ 2021. տեղական դիտորդություն և քաղաքացիների իրավազորում» ծրագրի արտաքին գնահատում

  • Ոլորտ:Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայիսի 23, 2022-Օգոստոսի 03, 2022