Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն

 • Ոլորտ: Տնտեսական մրցակցություն
 • Օրը: Փետրվարի 25, 2020
 • Բեռնել: Հայ

Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում հանրային իրազեկվածության վերաբերյալ սոցիալական հարցումներ

 • Ոլորտ: Սննդամթերքի անվտանգություն
 • Օրը: Հուլիսի 17, 2015
 • Բեռնել: Հայ

«Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման Ծրագրի» գործողությունների առաջընթացի գնահատման համար մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցիչների մշակման ելակետային հետազոտություն

 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Օրը: Մարտի 26, 2014
 • Բեռնել: Հայ

Հայաստանում ֆինանսական ունակությունների հետազոտություն

 • Ոլորտ: Ֆինանսական գրագիտություն
 • Օրը: Հուլիսի 02, 2012
 • Բեռնել: Հայ

Կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային տեղեկացվածության ելակետային հետազոտություն

 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Օրը: Հունիսի 20, 2011
 • Բեռնել: Հայ

Օգտագործողների շրջանում հայկական դեղագործական արտադրանքի ընկալման եւ վերաբերմունքի շուկայական հետազոտություն

 • Ոլորտ: Դեղագործություն
 • Օրը: Ապրիլի 22, 2011
 • Բեռնել: Հայ

Ձեռնարկությունների ինովացիոն պատրաստվածության հետազոտություն

 • Ոլորտ: Ինովացիաներ
 • Օրը: Հունվարի 26, 2011
 • Բեռնել: Eng

Սպառողների շրջանում հայկական դեղագործական արտադրանքի ընկալման եւ վերաբերմունքի շուկայական հետազոտություն

 • Ոլորտ: Դեղագործություն
 • Օրը: Սեպտեմբերի 12, 2008
 • Բեռնել: Հայ Eng