«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում` հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի արտաքին գնահատում

  • Ոլորտ:Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Փետրվարի 21, 2024-Ապրիլի 15, 2024