Համաշխարհային Բանկ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Պարենի Համաշխարհային Ծրագիր

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Ավստրիական Զարգացման Գործակալություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Շվեյցարական Համագործակցության Գրասենյակ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Ակցիա Սովի Դեմ Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք