Համաշխարհային Բանկ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն

Տեսնել ծրագրերը

Ավստրիական Զարգացման Գործակալություն

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Շվեյցարական Համագործակցության Գրասենյակ

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք

Վորլդ Վիժն

Տեսնել ծրագրերը

Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

Ակցիա Սովի Դեմ Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ (Հայաստան)

Տեսնել ծրագրերը Վեբ կայք