Ծառայություն Մոնիտորինգ և գնահատում
Ընդհանուր արդյունք (51)

«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում` հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

«Հայաստանում մրգի արտադրության ոլորտի զարգացման» Ավստրիական զարգացման գործակալության դրամաշնորհային ծրագրի վերջնական գնահատման իրականացում` 01.12.2019թ.-30.04.2024թ. Ժամանակահատվածի համար

 • Պատվիրատու: ԱՀԿՄԿ (ICARE)
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Հնս 2024
Մանրամասն

«Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխումների» Ծրագրի վերանայում և վերլուծություն. օգուտներ, ազդեցություն և ապագա բարեփոխումների հեռանկարներ

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Օգս 2024
Մանրամասն

Շահառուների գնահատում «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի և դրա Լրացուցիչ ֆինանսավորման Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Փետ 2024
Մանրամասն

Պետական հատվածի արդիականացման IV Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2023 - Մար 2028
Մանրամասն

«Դեպի ներառական Հայաստան» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: Ագաթ ՀԿ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2023 - Օգս 2023
Մանրամասն

«Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» Ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնվ 2023 - Մար 2023
Մանրամասն

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության» ծրագրի ազդեցության վերջնական գնահատում (ներառյալ ԳՖԿ, ՀԳՏՏԶՀ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2022 - Հնվ 2023
Մանրամասն

«Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2022 - Սեպ 2022
Մանրամասն

ՀԳՌԿՄ II ծրագրի վարկառուի իրականացման ավարտի հաշվետվության պատրաստում

 • Պատվիրատու: Էկոնոմիկայի Նախարարություն
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2022 - Սեպ 2022
Մանրամասն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Արտահերթ ընտրություններ 2021. տեղական դիտորդություն և քաղաքացիների իրավազորում» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2022 - Օգս 2022
Մանրամասն

«Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքների դիմակայության ամրապնդում» ծրագրի շահառուների վրա հիմնված հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Ապր 2022 - Հուլ 2022
Մանրամասն

Հարավային և Հյուսիսային Հայաստանում գյուղատնտեսության և հարակից արժեշղթաներում երկակի (դուալ) ՄԿՈՒ-ի խթանման նպատակով գիտելիքների ցանցի (Micro-AKIS) նկարագրություն և ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: Բեռնի կիրառական գիտությունների համալսարան
 • Ոլորտ: Կրթություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2021 - Մայ 2022
Մանրամասն

«Դիտորդական կարողությունների զարգացում և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱԺ ընտրությունների օրինավորության խթանում» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Դեկ 2021
Մանրամասն

EU4Environment. «Կանաչ համայնք` դիմակայուն ապագա» Ծրագրի մոնիտորինգ

 • Պատվիրատու: Էյ Թի Փի ԲՀ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Օգս 2021 - Փետ 2024
Մանրամասն

Հայաստանի ընտրված մարզերում «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2021 - Դեկ 2024
Մանրամասն

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում. հարավ-հյուսիս» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Օգս 2021
Մանրամասն

SAY YES ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Սեպ 2021
Մանրամասն

«Հայաստանում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառման նախապատրաստում» ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Հնս 2021
Մանրամասն

«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Կրթություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մար 2021 - Ապր 2021
Մանրամասն

«ԵՄ հանուն մշակույթի. Առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ» ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Փետ 2021 - Մայ 2021
Մանրամասն

«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի շահառուների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատում

 • Պատվիրատու: ՊԳԿ
 • Ոլորտ: Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Սեպ 2020 - Հոկ 2020
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ շահառուների գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2019 - Հուլ 2020
Մանրամասն

«Հայկական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ» Ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀԲԸՄ
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2019 - Փետ 2020
Մանրամասն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանում ընտրական գործընթացների նախապատրաստում և մոնիտորինգ. ընտրություններ բոլորի համար» Ծրագրի արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕքսԵՋեն
 • Ոլորտ: Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2019 - Օգս 2019
Մանրամասն

«Հայաստանում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառման նախապատրատում» Ծրագրի ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնվ 2019 - Մայ 2019
Մանրամասն

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հյուսիսում» Ծրագրի (2015-2018) գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն

Մեկ փորձնական ծրագրի գնահատում և ծախս-եկամուտների վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ԳՄՀԸ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հուլ 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն

SAY YES ծրագրի բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2018 - Օգս 2018
Մանրամասն

«Անտառային պտուղներ - Շուկաներ կանանց համար» Ծրագրի վերջնական արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2017 - Մար 2018
Մանրամասն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Համապարփակ աջակցություն Հայաստանի լեռնային գյուղական շրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը» ծրագրի մոնիտորինգի համակարգի ներդրում

 • Պատվիրատու: Շեն ԲՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2017 - Սեպ 2017
Մանրամասն

Պետական հատվածի արդիականացման III Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2017 - Նոյ 2022
Մանրամասն

«Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային պարենային անվտանգության բարելավում ազգային ռազմավարությունների և մանր ֆերմերական արտադրության միջոցով» Ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Պարենային անվտանգություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մար 2017 - Հուլ 2017
Մանրամասն

«Անտառային պտուղներ - Շուկաներ կանանց համար» Ծրագրի միջանկյալ արտաքին գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Կենսաբազմազանություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մար 2017 - Ապր 2017
Մանրամասն

ՎՎՀ «Պերինատալ և նորածնային խնամքի բարելավում Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում» Ծրագրի ելակետային գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Առողջապահություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնվ 2017 - Ապր 2017
Մանրամասն

Կապանի և Վանաձորի խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունների մասնագետների կարողությունների գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2016 - Փետ 2017
Մանրամասն

Անկախ մոնիտորինգային կազմակերպություն՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի - Ծրագիր 2-ի համար

 • Պատվիրատու: Երևանի Քաղաքապետարան
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Օգս 2016 - Ապր 2021
Մանրամասն

ՀԳՌԿՄ Ծրագրով հիմնված անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների գնահատում

 • Պատվիրատու: ԳԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2016 - Սեպ 2016
Մանրամասն

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» Ծրագրի ազդեցության գնահատում

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2016 - Հուլ 2016
Մանրամասն

«Վայոց Ձորի մարզի գյուղական համայնքներում կանանց տնտեսական հզորացում» Ծրագրի արդյունավետության գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2015 - Դեկ 2015
Մանրամասն

Հայաստանի Քաղաքային Ջեռուցման Ծրագրի իրագործման և ավարտման արդյունքների գնահատման հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՀԲ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Օգս 2015 - Դեկ 2016
Մանրամասն

«Հայաստանի Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների գործունեության բարելավում՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և արժեշղթայի զարգացման միջոցով» Ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2015 - Օգս 2015
Մանրամասն

«Շուկաներ Մեղրիի Համար Ծրագրի» իրականացման միջանկյալ արդյունքների մոնիտորինգ, 2014թ.

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Նոյ 2014 - Դեկ 2014
Մանրամասն

Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների Հիմնադրամ-3 Ծրագրի շահառուների գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՍՆՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2014 - Հնվ 2015
Մանրամասն

«Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման Ծրագրի» գործողությունների առաջընթացի գնահատման համար մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցիչների մշակման ելակետային հետազոտություն

 • Պատվիրատու: Քեմոնիքս
 • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում, Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2013 - Փետ 2014
Մանրամասն

ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոնների կողմից մատուցված խորհրդատվական գործունեության և ազդեցության գնահատում

 • Պատվիրատու: ԳԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2012 - Դեկ 2014
Մանրամասն

Անկախ մոնիտորինգային կազմակերպություն՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի - Ծրագիր 1-ի համար

 • Պատվիրատու: Երևանի Քաղաքապետարանի Ներդրումային ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2012 - Նոյ 2018
Մանրամասն

«Առողջություն ընտանիքների համար» Ծրագրի վերջնական գնահատում

 • Պատվիրատու: Վորլդ Վիժն
 • Ոլորտ: Առողջապահություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Ապր 2012 - Հնս 2012
Մանրամասն

«Սերմերի և տնկանյութի շուկայի հզորացում» ենթաբաղադրիչի ազդեցության գնահատում

 • Պատվիրատու: ԳԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Սեպ 2009 - Նոյ 2009
Մանրամասն

«Դատաիրավական բարեփոխումներ 2-րդ Ծրագրի» համար հանրային կարծիքի մոնիթորինգ և հարցումների իրականացում

 • Պատվիրատու: Դատաիրավական Բարեփոխումներ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Դատաիրավական համակարգ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում, Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Սեպ 2009 - Ապր 2013
Մանրամասն

«Փոքր Ֆերմերների Շուկայի Մատչելիության Բարձրացում» Ծրագրի շահառուների բազային ուսումնասիրություն

 • Պատվիրատու: ՕՔՍՖԱՄ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Ապր 2007 - Հուլ 2007
Մանրամասն