Հայաստանի ընտրված մարզերում «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում

  • Ոլորտ:Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունիսի 23, 2021-Դեկտեմբերի 31, 2024