«Դեպի ներառական Հայաստան» ծրագրի արտաքին գնահատում

  • Ոլորտ:Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հուլիսի 20, 2023-Օգոստոսի 24, 2023