«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հյուսիսում» Ծրագրի (2015-2018) գնահատում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հոկտեմբերի 29, 2018-Նոյեմբերի 30, 2018