«Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման Ծրագրի» գործողությունների առաջընթացի գնահատման համար մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցիչների մշակման ելակետային հետազոտություն

  • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
  • Օրը: Սեպտեմբերի 25, 2015
  • Բեռնել: Հայ

Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում ԵՄ 50 իրավական ակտերի մոտարկում և ազգային իրավական ակտերի մշակում. ազգային մեկնարկային աշխատաժողովի օրակարգ

  • Ոլորտ: Սննդամթերքի անվտանգություն
  • Օրը: Հունիսի 28, 2013
  • Բեռնել: Հայ

Ազգային վիճակագրական մաստեր պլանի ներկայացման սեմինար-շնորհանդեսի օրակարգ

  • Ոլորտ: Պետական վիճակագրություն
  • Օրը: Հունիսի 18, 2009
  • Բեռնել: Eng