Պատվիրատու ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման Կազմակերպություն
Ընդհանուր արդյունք (3)

Ապրանքային նշանի, մակնշման և փաթեթավորման մշակման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՄԱԱԶԿ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Շուկայավարում
 • Ժամկետ: Մայ 2016 - Հոկ 2017
Մանրամասն

Բիզնես պլանի մշակման և ֆերմերների ուսուցման ծառայություններ

 • Պատվիրատու: ՄԱԱԶԿ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում, Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Նոյ 2015 - Մայ 2016
Մանրամասն

Հայաստանում չորացրած մթերքի շուկայական հետազոտություն և արժեշղթայի վերլուծություն

 • Պատվիրատու: ՄԱԱԶԿ
 • Ոլորտ: Սննդի արտադրություն
 • Ծառայություն: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
 • Ժամկետ: Հոկ 2015 - Ապր 2016
Մանրամասն