Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ Արմավիրի և Արարատի մարզերի բնակչության շրջանում հանրային լսումների անցկացում

  • Ոլորտ:Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Ուսուցում և իրազեկում
  • Ժամկետ: Սեպտեմբերի 10, 2021-Սեպտեմբերի 22, 2021