ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում հատիկաընդեղենային և բանջարբոստանային մշակաբույսերի արտադրության, բերքահավաքի, պահպանման, վերամշակման խթանման և շուկայի զարգացման իրագործելիության հետազոտություն

  • Ոլորտ:Սննդի արտադրություն
  • Ծառայություններ: Իրագործելիության հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Մարտի 29, 2019-Մայիսի 31, 2019