«Ներդաշնակեցված մոտեցում դրամական փոխանցումների նկատմամբ» մակրոգնահատում Հայաստանում

  • Ոլորտ:Ֆինանսներ
  • Ծառայություններ: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Օգոստոսի 14, 2023-Հոկտեմբերի 13, 2023