Քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող հանրային ծառայություններ և համայնքների զարգացման նախաձեռնություններ` «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» Ծրագրի շրջանակներում

  • Ոլորտ:Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 24, 2023-Նոյեմբերի 24, 2025