«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության» ծրագրի ազդեցության վերջնական գնահատում (ներառյալ ԳՖԿ, ՀԳՏՏԶՀ)

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հուլիսի 04, 2022-Հունվարի 04, 2023