Ծառայություն Ծրագրերի մշակում և իրականացում
Ընդհանուր արդյունք (9)

Միջազգային փորձագետների կողմից մշակված մեթոդաբանության և մեթոդական ուղեցույցի տեղայնացման և վերապատրաստման աջակցության խորհրդատվություն

 • Պատվիրատու: Expertise France
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Ապր 2024 - Մար 2025
Մանրամասն

Գնահատման տեխնիկական առաջադրանքների վերջնականացման, գնահատման ենթակա բյուջետային ծրագրերի ընտրության, ինչպես նաև ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունում գնահատման ստորաբաժանման հիմնման օժանդակություն

 • Պատվիրատու: Expertise France
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Փետ 2024 - Ապր 2024
Մանրամասն

Քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող հանրային ծառայություններ և համայնքների զարգացման նախաձեռնություններ` «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» Ծրագրի շրջանակներում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Նոյ 2025
Մանրամասն

ԵՄ-ԿԳՆՀ (GAIA) Ծրագրի շրջանակներում ոլորտային շահագրգիռ կողմերի համար գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունների մոդելների վերաբերյալ կարողությունների զարգացման և իրազեկության բարձրացման ծրագրի մշակում և իրականացում

 • Պատվիրատու: ԱԶԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Մար 2023 - Հնս 2023
Մանրամասն

Պատուհան 1 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (III Փուլ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Մար 2023
Մանրամասն

«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի իրականացում

 • Պատվիրատու: DAI
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Նոյ 2026
Մանրամասն

Պատուհան 2 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (II Փուլ)

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Դեկ 2021 - Սեպ 2022
Մանրամասն

Պատուհան 1-ի շրջանակում մեկնարկային փաթեթների իրականացում

 • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Հնս 2020 - Հնս 2022
Մանրամասն

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գյուղական տնտեսական զարգացում - նոր տնտեսական հնարավորություններ» Ծրագրի իրականացում

 • Պատվիրատու: ԱԳԶԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Մար 2019 - Դեկ 2026
Մանրամասն