Սյունիքի անասնաշուկայի բիզնես պլանի մշակում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
  • Ժամկետ: Մարտի 04, 2021-Մայիսի 15, 2021