«Հայաստանում մրգի արտադրության ոլորտի զարգացման» Ավստրիական զարգացման գործակալության դրամաշնորհային ծրագրի վերջնական գնահատման իրականացում` 01.12.2019թ.-30.04.2024թ. Ժամանակահատվածի համար

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Փետրվարի 15, 2024-Հունիսի 30, 2024