Պատվիրատու ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ
Ընդհանուր արդյունք (1)

Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության ելակետային հետազոտություն եւ այդ ծառայությունների ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա

  • Պատվիրատու: ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ
  • Ոլորտ: Սոցիալական ծառայություններ
  • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Սեպ 2013 - Հնվ 2014
Մանրամասն