Բարձրարժեք մշակաբույսերի դիվերսիֆիկացիայի ընդլայնում. Անասնաբուծության կայուն ինտենսիվացման և պատրաստվածության կենսունակության գնահատում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Հունիսի 25, 2024-Նոյեմբերի 30, 2024