«Կանխիկ+» փորձնական ծրագրի շահառուների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատում

  • Ոլորտ:Հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական պաշտպանություն, գենդերային հարցեր
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Սեպտեմբերի 02, 2020-Հոկտեմբերի 12, 2020