«Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» Ծրագրի գնահատում

  • Ոլորտ:Քաղաքացիական հասարակություն, մարդու իրավունքներ, ընտրություններ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունվարի 30, 2023-Մարտի 31, 2023