«Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխումների» Ծրագրի վերանայում և վերլուծություն. օգուտներ, ազդեցություն և ապագա բարեփոխումների հեռանկարներ

  • Ոլորտ:Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 23, 2023-Օգոստոսի 30, 2024