Հայաստանում քաղաքաշինության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հետազոտություն

  • Ոլորտ:Քաղաքաշինություն, շինարարություն
  • Ծառայություններ: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 22, 2021-Դեկտեմբերի 31, 2021