Հայաստանում քաղաքաշինության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հետազոտություն

  • Ոլորտ:Քաղաքաշինություն, շինարարություն
  • Ծառայություններ: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 22, 2021-Դեկտեմբերի 31, 2021


Հայաստանում կառուցապատում իրականացնելու համար թույլտվությունների ստացման գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ հարցում

  • Օրը: Մայիսի 18, 2022
  • Բեռնել: Հայ