«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի ելակետային հետազոտություն, 2023

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Հոկտեմբերի 02, 2023-Դեկտեմբերի 29, 2023