«Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հրվ. Կովկաս» Ծրագրի փորձնական տարածքներում կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կառավարման ծառայություններից բավարարվածության հետազոտություն (2018թ., 2019թ.)

  • Ոլորտ:Կենսաբազմազանություն
  • Ծառայություններ: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 01, 2018-Նոյեմբերի 30, 2019