SAY YES ծրագրի բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

  • Ոլորտ:Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունիսի 20, 2018-Օգոստոսի 31, 2018