«Հայաստանում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառման նախապատրաստում» ծրագրի վերջնական գնահատում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայիսի 03, 2021-Հունիսի 28, 2021