SAY YES ծրագրի վերջնական գնահատում

  • Ոլորտ:Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, գործազրկություն
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայիսի 06, 2021-Սեպտեմբերի 15, 2021