ՎՎՀ «Պերինատալ և նորածնային խնամքի բարելավում Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում» Ծրագրի ելակետային գնահատում

  • Ոլորտ:Առողջապահություն
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունվարի 25, 2017-Ապրիլի 30, 2017