Պետական հատվածի արդիականացման III Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

  • Ոլորտ:Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայիսի 15, 2017-Նոյեմբերի 15, 2022