«Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային պարենային անվտանգության բարելավում ազգային ռազմավարությունների և մանր ֆերմերական արտադրության միջոցով» Ծրագրի վերջնական գնահատում

  • Ոլորտ:Պարենային անվտանգություն
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մարտի 06, 2017-Հուլիսի 31, 2017