Հայաստանի Քաղաքային Ջեռուցման Ծրագրի իրագործման և ավարտման արդյունքների գնահատման հետազոտություն

  • Ոլորտ:Հանրային ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Օգոստոսի 03, 2015-Դեկտեմբերի 31, 2016