«Հայաստանի Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների գործունեության բարելավում՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և արժեշղթայի զարգացման միջոցով» Ծրագրի վերջնական գնահատում

  • Ոլորտ:Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություններ: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հունիսի 26, 2015-Օգոստոսի 10, 2015