Պատվիրատու Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ
Ընդհանուր արդյունք (7)

Քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող հանրային ծառայություններ և համայնքների զարգացման նախաձեռնություններ` «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների» Ծրագրի շրջանակներում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
 • Ժամկետ: Նոյ 2023 - Նոյ 2025
Մանրամասն

Շահառուների գնահատում «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագրի և դրա Լրացուցիչ ֆինանսավորման Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2023 - Փետ 2024
Մանրամասն

Միջազգային այցելուների (զբոսաշրջիկների) հետազոտություն ազգային մակարդակով

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
 • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Օգս 2024
Մանրամասն

Հանրային լսումներ 18 խոշորացվող համայնքներում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Հոկ 2021 - Նոյ 2021
Մանրամասն

Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ Արմավիրի և Արարատի մարզերի բնակչության շրջանում հանրային լսումների անցկացում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
 • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում
 • Ժամկետ: Սեպ 2021 - Սեպ 2021
Մանրամասն

Հայաստանի ընտրված մարզերում «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Տուրիզմ, տուրիստական ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հնս 2021 - Դեկ 2024
Մանրամասն

Համաշխարհային Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» Ծրագրի գործած ազդեցության վերաբերյալ շահառուների գնահատում

 • Պատվիրատու: ՀՏԶՀ
 • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Դեկ 2019 - Հուլ 2020
Մանրամասն