Պատվիրատու Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն Հասարակական Կազմակերպություն
Ընդհանուր արդյունք (4)

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում. հարավ-հյուսիս» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մայ 2021 - Օգս 2021
Մանրամասն

«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ» ծրագրի գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Կրթություն
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Մար 2021 - Ապր 2021
Մանրամասն

Սյունիքի անասնաշուկայի բիզնես պլանի մշակում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Բիզնես և ներդրումային պլանավորում
 • Ժամկետ: Մար 2021 - Մայ 2021
Մանրամասն

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հյուսիսում» Ծրագրի (2015-2018) գնահատում

 • Պատվիրատու: ՌԶԳ ՀԿ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
 • Ժամկետ: Հոկ 2018 - Նոյ 2018
Մանրամասն