Պատվիրատու DAI Global UK Ltd (ՄԲ)
Ընդհանուր արդյունք (1)

«Կայուն և ներառական աճ լեռնային Հայաստանում» (SIGMA) Ծրագրի իրականացում

  • Պատվիրատու: DAI
  • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Ծրագրերի մշակում և իրականացում
  • Ժամկետ: Դեկ 2022 - Նոյ 2026
Մանրամասն