Պատվիրատու ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
Ընդհանուր արդյունք (2)

Պետական հատվածի արդիականացման IV Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

  • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
  • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Հուլ 2023 - Մար 2028
Մանրամասն

Պետական հատվածի արդիականացման III Ծրագրի մոնիթորինգ և գնահատում

  • Պատվիրատու: ՀՀ Կառավարության / Վարչապետի Աշխատակազմ
  • Ոլորտ: Օրենսդիր իշխանություն, պետական և տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայ 2017 - Նոյ 2022
Մանրամասն