Մարտի 26, 2014 Հանրությունը կենսաթոշակային և սոցիալական ծառայությունների մասին

Հանրությունը կենսաթոշակային և սոցիալական ծառայությունների մասին

2013 դեկտեմբեր - 2014 փետրվար ժամանակահատվածում ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Կենսաթոշակային Բարեփոխումների Իրականացման Ծրագրի շրջանակներում ԱՄ Փարթնըրզ խորհրդատվական ընկերությունն իրականացրեց Կենսաթոշակային և սոցիալական ծառայությունների համակարգերի բարեփոխումների մասին հանրային տեղեկացվածության եւ վերաբերմունքի հետազոտություն:

Այսօր ԱՄ Փարթնըրզի ծրագրերի ղեկավար Վարդան Աղբալյանը հանդես եկավ այդ հետազոտության արդյունքների ներկայացմամբ: Դրանցից մի քանի կարևորները.

 1. Տեղեկացվածությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին - 86%
 2. Տեղեկացվածությունը կուտակային կենսաթոշակային (ԿԿ) համակարգի ներդրման սկզբունքների մասին - 10%
 3. Տեղեկացվածությունը պարտադիր ԿԿ համակարգի ներդրման ժամկետի մասին - 44%
 4. Տեղեկացվածությունը ԿԿ համակարգի պարտադիր մասնակիցների մասին - 8%
 5. Տեղեկացվածությունը պարտադիր ԿԿ համակարգին վճարող սուբյեկտների մասին - 16%
 6. Տեղեկացվածությունը պարտադիր կուտակային վճարների չափի մասին - 4%
 7. Տեղեկացվածությունը անհատական կենսաթոշակային հաշիվների մասին - 5%
 8. Տեղեկացվածությունը կենսաթոշակային հաշիվ բացելու, կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ եւ ֆոնդ ընտրելու կարգի մասին - 1.4%
 9. Տեղեկացվածությունը կենսաթոշակային խնայողությունների ժառանգման մասին - 41%
 10. Տեղեկացվածությունը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդը/ֆոնդի կառավարիչին փոխելու հնարավորության մասին - 30%
 11. Տեղեկացվածությունը մասնակիցների՝ իրենց խնայողությունների հաշվին կատարված ներդրումներից հավելյալ եկամուտ ստանալու հնարավորության մասին - 29%
 12. Դրական վերաբերմունքը կենսաթոշակային բարեփոխումների նկատմամբ - 18%
 13. Դրական վերաբերմունքը ԿԿ համակարգի ներդրման սկզբունքների նկատմամբ - 33%
 14. Վերաբերմունքը ԿԿ համակարգի պարտադիր կիրառման նկատմամբ - 26%
 15. Դրական վերաբերմունքը պարտադիր ԿԿ համակարգին վճարում կատարողների նկատմամբ - 61%
 16. Դրական վերաբերմունքը պարտադիր կուտակային վճարների չափի վերաբերյալ - 10%
 17. Տեղեկացվածությունը սոցիալական ծառայությունների համակարգի բարեփոխումների մասին - 20%
 18. Ռեսպոնդենտների մասնաբաժինը, ովքեր հավատում են, որ համալիր սոցիալական ծառայությունների (ՀՍԾ) կենտրոնների գործունեությունը կնպաստի սոցիալական ծառայությունների որակի բարձրացմանը - 48%
 19. Ռեսպոնդենտների մասնաբաժինը, ովքեր հավատում են, որ ՀՍԾ կենտրոնների գործունեությունը զգալիորեն կնվազեցնի բյուրոկրատական քաշքշուկը և ժամանակ կխնայի - 71%
 20. Ռեսպոնդենտների մասնաբաժինը, ովքեր հավատում են, որ ՀՍԾ կենտրոնների գործունեությունը կնվազեցնի/կվերացնի կաշառակերությունը - 22%
 21. Ռեսպոնդենտների մասնաբաժինը, ովքեր հավատում են, որ ՀՍԾ կենտրոնների գործունեությունը կնպաստի շահառուների խնդիրների ավելի արագ և օպերատիվ լուծմանը - 68%: