Պատվիրատու Քեմոնիքս Ինթերնեյշնըլ Ինք. Հայաստանյան մ/ճ (ԱՄՆ)
Ընդհանուր արդյունք (2)

Կենսաթոշակային համակարգի արդյունքահեն մոնիտորինգի իրականացման տվյալների հավաքման նպատակով կենսաթոշակառուների համապետական հետազոտություն

  • Պատվիրատու: Քեմոնիքս
  • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
  • Ծառայություն: Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Մայ 2015 - Օգս 2015
Մանրամասն

«Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման Ծրագրի» գործողությունների առաջընթացի գնահատման համար մոնիտորինգի եւ գնահատման ցուցիչների մշակման ելակետային հետազոտություն

  • Պատվիրատու: Քեմոնիքս
  • Ոլորտ: Կենսաթոշակային համակարգ
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում, Հանրային հարցումներ
  • Ժամկետ: Դեկ 2013 - Փետ 2014
Մանրամասն